Små böcker har många goda sidor…
Det insåg jag när jag fick boken ”Umegubbar och andra pampiga västerbottningar” i min hand. Där porträtterar signaturen Pictor & Compani några västerbottniska makthavare från det tidiga 1920-talet. Bakom signaturen står tre journalister. Einar Härlin bidrar med skarpa karikatyrer som Ernst Gafvelin och Axel Andersson kryddar med rimmade betraktelser.

Ett knappt sekel senare är det inte alltid så lätt att hänga med i texterna – men med Google och andra moderna sökverktyg kan man komma långt. Numera känner jag mig nästan bekant med ”en hedersman av gamla stammen” vid namn Carl Jonsson!

Han var bonde i Brån och upplät bland annat mark till det mejeri som fanns i byn fram till 1919 (om man ska tro länsmuseet) eller till 1916 (om man ska tro Vännäs kommun).

Verserna om Carl Jonsson – även kallad Kall Jonscha – berättar även att ett större lantbruksmöte var på tapeten när verserna formulerades den 27 november 1920.
De tål att läsas än idag:

Kall Jonscha i Brån

På flenföre hav dem ju klattre sej hit
storbönnren från sunna å nohl.
Ti mest varn´en gåhl stå dem jenna å rit
å törr-mala herrkara-ohl.

Men äss dem skull gwil sej n´ litn pelagrut
från ravle och dravle dem kall´,
se könn dem få si hur en bonn ska si ut
som aller ha fått stå på stall

Se myttje han fähles på väga å kut
se tör ji no vetta ´ne förr,
att storhejta hansches int jär hansches trut
men håll´ sej e´ styttj ovanför.

Småvalpa som knafft no´ håll unna sej snarn
dem könn prata sju stuger full
å yvs å tyss va, men n´ hänn gammelfarn
ha tjent en medalj uttå gull.

Men jävento få´n int tig å ligg i
på varevige storavelsjon
å ävles ve axa ti Bråns mejeri
å dessmella hemma på lon.

Å vor ja på samlinga storbönnren ha
se sa´ ja no: statt upp å gack
å ta´n ti hana å skeka´na bra
å kröst fram teminstingens: Tack!

Å köm du dej helbrägda jarna till ditt
se skryt för bå´ käling å bån
att en bonn uttå gamleste stammen du sitt
å he va Kall Jonscha i Brån.