– De största bränderna i modern tid, säger många om sommarens skogsbränder.
Men vad är egentligen modern tid? Ofta verkar de som uttalar sig inte minnas längre tillbaka än till skogsbranden i Västmanland 2014? För egen del är jag mycket mera bakåtsträvande – jag ser många likheter mellan sommaren 2018 och sommaren 1888!

Låt vara att vi i år mäter förödelsen i tusentals nedbrunna hektar och att vi för 130 år sedan mätte förödelsen i tusentals människor som över en dag förlorade sina hem.

Midsommarhelgen 1888 brann Sundvall, Umeå och Lilla Edet.
Den torra, varma sommaren 1888 brann det också i många skogar runt om i landet.
– Kustremsan mellan Västerbotten och Hälsingland breder ut sig som en enda kolossal kolmila, sa en ångbåtskapten i Dagens Nyheter den 26 juni 1888.

Annonsen i Umebladet från den 21 juni 1888 – sista numret före stadsbranden – ger en hum om vilken eldsläckningsutrustning den tidens brandbekämpare hade att arbeta med.

Larmet om brandkatastrofen i Sundsvall fick kung Oscar att sätta sig i sin kungliga tågvagn för att visa sin medkänsla på ort och ställe – men kungen hann knappt kliva ner på perrongen i Sundsvall innan beskedet nådde honom att även Umeå brann.

Beskedet medförde att några av tusenlapparna som kungen hade tänkt överlämna till de styrande i Sundsvall inte delades ut – kungen kunde ju inte fortsätta tomhänt på sin fortsatta resa mot Umeå.

Hans gemål, drottning Sofia, skickade också pengar till sundsvallsborna.
Det sägs att drottningen även sände en last med vin av omtanke om dem som drabbats av sjukdom i Sundsvall.

Kungens resa till Umeå var inte helt bekymmersfri. I brist på järnväg fram till Umeå valde kungen att ta sig norrut med bogserbåt. Väl framme vid Skeppsbron i Umeå överlämnade kungen 2.000 kronor till de nödlidande i Umeå.

Det kungliga besöket i Umeå varade bara ett par timmar.

En del hävdar att det då var så rörigt i stan att han endast kunde visa upp sig under en kortare kunglig transport längs Badstugatan (Skolgatan i dagens Umeå). Andra har hävdat att kungen när han anlände till Umeå 1888 inte var i presentabelt skick för att visa upp sig i kunglig glans.

Några sådana konungsliga uppvaktningar har inte följt i spåren efter sommarens skogsbränder, i år är det bara statsministern och några partiledare som visat upp sig i några av de drabbade kommunerna. De politiska besöken har glatt en del och irriterat andra (särskild de som inte tycker att politiker ska hålla brandtal).

I efterdyningarna kring sommarens skogsbränder finns många andra beröringspunkter som för tankarna till 1888.

Jag hajar till när en klimatexpert i Aktuellt-studion berättar att risken från skogsbränder skulle minska avsevärt om man planterar in björk i granskogarna.
Samma tankar hade man ju i Umeå efter stadsbranden!

Björkarna längs staden gator skulle förhindra framtida bränder, hoppades stadsfullmäktige när man fattade sitt trädplanteringsbeslut 1892.

Andra experter har i nyhetssändningar hävdat att militären i framtiden måste ges större möjligheter att hjälpa till med brandbekämpningen.
Samma tankar som man hade i Umeå efter stadsbranden!

I Umeå satsade man ju stort på att få sina regementen kring sekelskiftet.
Med soldater i kaserner såg de styrande inte bara ökade skatteintäkter flyta in till stan.
De såg också stans soldater som tänkbara brandsoldater i händelse av en ny stadsbrand!

De var naturligtvis eld och lågor över sin egen framsynthet.