I sin blogg för han fortfarande sin kamp,
Umeås före detta kommunala pamp.

Bäste Lennart Holmlund

Lennart Holmlund har sitt eget sätt
att få oss tro att han har rätt.

Lennart Holmlund nu som fordom
kryddar sanningar med svordom.

Lennart Holmlund vet ju även bäst
hur man travar ved och häst.

Lennart Holmlund har ej minsta fel
med krav på mål för Lövens del.

Lennart Holmlunds världssamvete
formas av hans handarbete.

Lennart Holmlund har förtjänster
som kan slå åt höger-vänster.

Lennart Holmlund med tangenter
pekar finger emot Center.

Lennart Holmlund med sin svada
kan dock ha en fingerskada?

För jag ser och tror mig fatta
att han skriver som en kratta.

Lennart Forsberg