Den 27 december 1887 presenterade Umebladet en notis där svenska folkets rusdrycksutgifter jämförs med kostnaderna för andra samhällsfunktioner.
Siffror som sammanfattas redan i rubriken: Ett rumlande folk.