I den politiska eftervalsdebatten drar jag mig till minnes Kai Hammerich och hans bok ”Kompromissernas koalition” som är en skildring av de tre veckor som Thorbjörn Fälldin behövde för att skapa sin regering 1976.

Det är en berättelse om tre partier som möts utan att ha gjort några överenskommelser före valet, det är också en berättelse om tre partier som är oense i många stora politiska frågor. Folkpartiet visar till att börja med inget intresse av att ha med Högern i koalitionen, de hoppades redan då på en folkpartistisk minoritetsregering.

Ministerposterna vållade också interna diskussioner. Thorbjörn Fälldin ville t ex ha f d folkpartiledaren Gunnar Helén som utrikesminister, men det ville absolut inte hans efterträdare Per Ahlmark. Som utrikesminister fördes också f d radiochefen Olof Rydbeck på tal, men det blev till sist Karin Söder som fick den ansvarsfulla ministerposten efter en rockad bland centerpartistiska statsråd.

Med Karin Söder som utrikesminister i Arvfurstens palats gav folkhumorn den anrika byggnaden ett nytt namn – Söderstadion! Den folkhumorn duger gott än idag. Nu är ju Karin Söders dotter Annika en av Margot Wallströms närmaste medarbetare.