Som politikerna dividerar får vi nog räkna med bråk i riksdagen?

Fler eller färre?

I politisk matematik

finns ingen plats för ren logik.

Vi har ju ett politiskt språk

som vant sig räkna med visst bråk.

Vad är mindre, vad är mera

kan man alltid dividera.

När riksdan öppnar får vi se

ifall Etthundrafyrtiotre

är fler än de som önskar styra

med Etthundrafyrtiofyra.

Lennart Forsberg