I mina öron låter KD:s rikspolitiker oresonliga efter valet.

Hårda budord
Kristdemokratiska retoriken
gräver djupa, politiska diken.
Med vackra leenden och hårda krav
förvandlas dikena till skyttegrav.
Kanhända KD med sitt hårda tal,
tappar framtidstron med Skyttedal?

Lennart Forsberg

PS. Sara Skyttedal sitter i Kristdemokraternas partistyrelse.
Hon presenteras i medierna ofta i som kommunalråd i Linköping,
En position som inte är så maktpåliggande som det kan låta.
Linköpings kommun har nämligen en organisation med 13 kommunalråd (och en borgmästare). Kommunalrådet Skyttedal är vice ordförande i omsorgsnämnden.