Gamla bron över älven i Umeå – den från 1863 – blev dyrare än man från början tänkt sig. Slutnotan landade uppemot 90.000 riksdaler. Det som fördyrade brobygget var transporterna av de stenblock som behövdes för att bygga upp brofundamenten. De skulle ju fraktas ända från Klabböle! Skogarna närmast Umeå dög inte heller till att leverera trävirket, som hämtades från Västerbottens inland.

För att få ekonomin att gå ihop infördes broavgifter – se annonsen ovan från Umebladet den 22 april 1864. I texten under taxan omtalas att vissa var avgiftsbefriade: furstliga, kungliga och utfattiga kunde passera på bron utan att betala ett enda öre.

Notabelt är också att taxan inte alls omfattar biltrafik – det skulle dröja till 1930-talet innan biltrafiken på gamla bron var så intensiv att den skildrades som en dödsfälla i lokaltidningarna…